26/06/2007

Llenyddiaeth mewn Theori

Cyfnodolyn sydd yn trafod llenyddiaeth o safbwynt theori, gw. http://www.llenyddiaethmewntheori.net

Lansiwyd y rhifyn cyntaf ym mis Rhagfyr 2006. Bydd yr ail rifyn yn ymddangos ym mis Rhagfyr 2007. Gellir cael manylion am sut i brynu copi ar ei wefan swyddogol, neu gellir prynu copi o'r adran. Cysylltwch â Linda Jones (01570 424754).

Cronfa Baledi

Mynegai i faledi argraffedig y 18g: http://www.e-gymraeg.org/cronfabaledi/index.aspx

Geiriadur

I ddefnyddio geiriadur ar lein gw. http://www.geiriadur.net/

Dafydd ap Gwilym

I werthfawrogi barddoniaeth Dafydd ap Gwilym gw. http://www.dafyddapgwilym.net/

Ann Griffiths

I ddarllen a gwerthfawrogi gwaith Ann Griffiths ac astudiaethau amdani gw. http://www.anngriffiths.cardiff.ac.uk/

Baledi Cymraeg

I weld mynegai i faledi Cymru yn ystod y 19g a'r 20g gw. http://isys.llgc.org.uk/

Barddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau

I weld mynegai i farddoniaeth Gymraeg y llawysgrifau gw. http://maldwyn.llgc.org.uk/

Gwales: Llyfrau yng Nghymru

I weld cyhoeddiadau o bob math sydd yn gysylltiedig â Chymru: http://www.gwales.com/home/?lang=CY&tsid=1

Gwerddon: Cyfnodolyn ar Lein

Ceir ambell erthygl o ddiddordeb yn `Gwerddon' a gyhoeddir ar lein: http://www.gwerddon.org/

Gwasg Prifysgol Cymru

I chwilio am gyfrolau a chyfnodolion a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru ewch i'r wefan hon: http://www.uwp.co.uk/holding_frame-w.html

Writers of Wales

Ceir rhestr o'r cyfrolau ar gael yn y gyfres `Writers of Wales' yng nghyfres Prifysgol Cymru ar y we: http://www.uwp.co.uk/book_desc/wow.html

Manylion am y modiwl `Gwerthfawrogi Llenyddiaeth'

Ceir rhagor o fanylion am y modiwl hwn ar wefan yr adran: http://www.e-addysg.com/cymraeg/gwerthfawrogi.php